كل عناوين نوشته هاي ŋ¡mα

ŋ¡mα
[ شناسنامه ]
ميهن گپ ...... چهارشنبه 94/1/19
بت ... ...... دوشنبه 93/6/24
ترس من.. ...... دوشنبه 93/6/24
خرابتم... ...... دوشنبه 93/6/24
بگذار همه بدانند ...... دوشنبه 93/6/24
روزه ي سکوت ...... سه شنبه 93/4/3
موج ...... سه شنبه 93/4/3
  ==>   ليست آرشيو شده ها